BEYKA BETON   |   SKB YAPI   |   HABER EKSEN   |   SERİN SUIT

Telefon Numarası:

0282 260 0583 / 261 0874

Mesai Saatlerimiz:

Pazartesi - Cumartesi: 08.00 - 18:00

E-mail:

info@eksenbeton.com.tr
Tesislerimizde bu ürünlerin yanısıra, çeşitli kıvamlarda ve agrega dane büyüklük sınıflarında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Akıcı Dolgu Betonları, Yüksek Performanslı Betonlar, Erken Dayanımı Yüksek Betonlar, Tünel Kalıp Betonları, Yüksek Katlı Bina Betonları, Çevresel Etki Sınıflarına Uygun Beton Tipleri gibi ürünler de üretilerek müşteri talepleri karşılanmaktadır.

C 8/10

8

10

C 12/15

12

15

C 16/20

16

20

C 20/25

20

25

C 25/30

25

30

C 30/37

30

37

C 35/45

35

45

C 40/50

40

50

C 45/55

45

55

C 50/60

50

60

C 55/67

55

67

C 60/75

60

75

C 70/85

70

85

C 80/95

80

95

C 90/105

90

105

C 100/115

100

115Tesislerimizde ürünlerimiz için TSE belgelerimiz mevcut olup, TSE Standartlarına uygun laboratuvarlarımızda, hammadde ve ürünlerimizle ilgili, standartlarda belirtilen tüm deney ve kontroller yapılabilmektedir. Tesislerimizde Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından verilen Kalite Güvence Sistem belgeleri (KGS) ve G uygunluk belgeleri de bulunmaktadır. Tesislerimiz THBB ve TSE tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Bunlar dışında; Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001)’nin bir araya gelmesiyle oluşan Entegre Yönetim Sistemi mevcuttur.

TEKNİK BİLGİLER

AGREGA

Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş... gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır. Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır:
• Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,
• Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür... gibi)
• Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları,
• Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
• Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
• Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.
Agreganın kirli (kil, silt, mil, toz,...) olması aderansı olumsuz etkilemekte, ayrıca bu küçük taneler su ihtiyacını da artırmaktadır.
Beton agregalarında elek analizi, yassılık, özgül ağırlık ve su emme gibi deneyler uygun aralıklarla yapılarak kalite sürekliliği takip edilmelidir. Betonda kullanılacak agregalar TS 706 EN 12620'ye uygun olmalıdır.


AGREGA STANDARTLARI TABLOSU


EN 933-1

Test for geometrical of aggregates-Part 1:Determination of particle size distribution-Sieving method

TS 3530 EN 933-1

Agregalerın Geometrik Özellikleri için deneyler: Bölüm 1-Tane Büyüküğü Dağılımı-Eleme Metodu

 

 

TS 3452

 

 

 

 

Beton-Kimyasal katkı maddeleri (Priz süresini ayarlayan ve karışım suyunu azaltan)

EN 934-2

Admixtrues for concrete,mortar and grout-Part 2:Concrete admixtrues-Definitions and requirements

 

 

 

 

 

Beton ile ilgili terimler

EN 1907-3

Tests for mechanical and physical properties of aggregates Part 3:Determination of loose bulk density and voids

EN 1907-3

Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler:Bölüm 3-Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini

EN 1907-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates Part 6:Determination of loose bulk density and voids

TS 3526

Beton agregalerında özgül ağırlık ve su emme oranı tayini

EN 12620

 

 

 

 

Aggregates for concrate

 Beton agregaları

2000

 

TS 706 EN 12620

 


Sadece Beton ve Çimento Değil, Agrega da Standartlara Uygun Üretilmeli

Betonu oluşturan malzemeler içersinde en büyük orana (yaklaşık % 75) sahip olan agrega (kum, çakıl, kırmataş ..), doğal kaynakları giderek tükenen ve standartlara uygun, temiz, kaliteli örneklerinin bulunması güç bir malzeme olarak, hazır beton sektöründeki stratejik önemini her geçen gün artırmakta. 1999 yılında İstanbul'da düzenlenen II. Ulusal Kırmataş Sempozyumu'nda dile getirildiği gibi, bu alanda ciddi planlamalar yapılıp, önlemler alınmazsa, yakın gelecekte, agrega ithali bile söz konusu olacak gibi. Aslında, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, ülkemizde pek çok taş ocağı "beton agregası" üretme amacıyla faaliyette bulunuyor. Ancak, bunların çok azı yaptığı işin bilincinde; çok azının standartlara uygunluk belgesi, buna uygun donanımı ve kalifiye personeli bulunuyor. Bunlar, hizmet vermeyi hedefledikleri beton üreticilerine yararlı olamadıkları gibi, bilinçsiz ve ilkel üretim yöntemleriyle çevreyi de onarılmaz tahribatlara uğratıyorlar. Mevzuattaki karışıklık ve boşluklar da buna eklenince, konu içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bugün pek çok beton üreticisi kuruluş, piyasadan standartlara uygun kaliteli agregayı, uygun koşullarda temin edemedikleri için yan birimler ya da şirketler kurup, taş ocakları işleterek, agregayı doğrudan üretme yoluna gidiyorlar. Amaç, yalnızca betonun kendisinin değil, beton karışımına giren çimento dışındaki diğer malzemelerin de (agrega, katkı vb.) kalite sürecini izlemek ve bunu belgelemek; Türkiye Hazır Beton Birliği, üyelerinin, beton karışımına giren ve dışarıdan temin ettikleri tüm malzemelerde standartlara uygunluk belgesi aramalarını, standartlara uygunluğu belgelenmeyen beton karışım malzemelerini tercih etmemelerini öngörüyor.

Agrega üretim ve kullanımında standardizasyonun temini ve sektörde yaşanan sorunların çözülebilmesi açısından Agrega Üreticileri Birliği'nin (AGÜB) olması ve hazır betonda olduğu gibi, agrega üretiminde de, standartlara uygunluğu ve kaliteyi hedefleyen bilinçli üreticilerin biraraya gelmesi sektörün geleceği açısından kuşkusuz önemli bir gelişmedir.


ÇİMENTO

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır. Kırılmış kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya kum katılarak öğütülüp toz haline getirilir. Bu malzeme 1400-1500°C'de döner fırınlarda pişirilir. Meydana gelen ürüne "klinker" denir. Daha sonra klinkere bir miktar alçı taşı eklenip (%4-5 oranında) çok ince toz halinde öğütülerek Portland Çimentosu elde edilir. Katkılı çimento üretiminde; klinker ve alçı taşı dışında, çimento tipine göre tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. katılır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir.En çok kullanılan çimento tipleri Portland Kompoze Çimento, Katkılı Çimento, Cüruflu Çimento ve Sülfata Dayanıklı Çimento'dur, bunun dışında özel amaçlar için Beyaz Portland Çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır. Normal betonda agrega taneleri en sağlam unsur olduğundan, diğer iki unsur (çimento hamuru ve aderans) mukavemeti belirlemektedir. Çimento hamurunun mukavemeti önemli ölçüde su/çimento oranına da bağlıdır. Betonda kullanılan çimento tipleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN 197 serilerinde standartlaştırılmıştır, Çimento Bölüm 1: Genel çimentolar, bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri; Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi. TS EN 197-1 standardı çıktıktan sonra özel amaçlı üç çimento standardı dışındaki bütün eski standartlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu üç standart TS 21 Beyaz Portland Çimentosu, TS 22 Harç Çimentosu ve TS 10157 Sülfatlara Dayanıklı Çimento standartlarıdır. Yürürlükten kaldırılan genel amaçlı çimentoların eşdeğerleri yeni standartta kapsanmaktadır (Tablo 1). Yeni TS EN 197-1 standardı, ülkemizde şu anda beton üretiminde kullanılan çimento tiplerinden daha fazla çimento tipinin kullanılabileceğini sağlamaktadır.


ÇİMENTO TİPLERİ

Çimentoların İşaretlendirilmesi

TS EN 197-1, çimentoları, CEM I’den (Portland Çimentosu) CEM V’e (kompoze çimento) kadar beş ana tipte işaretlendirmektedir. Işaretleme şunları içermektedir: ana çimento tipi; Portland çimento klinkeri oranı; ikinci ana bileşen; standart (örn. 28-günlük) dayanım sınıfı ve erken dayanım kazanma hızı. Örneğin bir Portland Cüruflu Çimento tipi şu şekilde gösterilir:

CEM II/A-S 42,5 N

Alt-sınıf “N” normal erken dayanımı, “R” hızlı erken dayanımı göstermektedir. Standart dayanım sınıfları Alt-tip, ikinci ana bileşeni (bu örnekte yüksek fırın cürufunu) göstermektedir. Portland çimentosu klinkerinin oranını (A) yüksek, (B) orta ve (C) düşük olarak göstermektedir. Ana çimento tipi

Çimentonun Bileşen Malzemeleri

Tablo 1’de de gösterilen TS EN 197-1‘deki değişik çimento tiplerine göre çimentonun bileşen malzemeleri şu şekildedir: - ana bileşen, örn. Portland çimentosu klinkeri; - ikinci ana bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, silis dumanı; - minör ilave bileşen, örn. uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kalker, doğal puzzolan; - priz ayarlayıcı, örn. kalsiyum sülfat; - kimyasal katkılar, örn. pigmentler, hava sürükleyici katkılar.

İkinci ana bileşeni belirten harfler şu şekildedir:
S – yüksek fırın cürufu;
D – silis dumanı;
P – doğal puzzolan;
Q – doğal kalsine puzzolan;
V – silissi uçucu kül;
W – kalkersi uçucu kül;
T – pişmiş şist;
M- üsttekilerden ikisi veya daha fazlası.

Tablo 1: TS EN 197-1’e Göre Çimento Tipleri

çin beyan edilmelidir.

İptal Edilen Türk Standardı

İptal Edilen Türk Standardına Göre İşaretleme

Çimento

İşaretlemesi

%

TS 19

Portland Çimento

CEM I

% 95-100 Klinkler

 

 

 

CEM II/A-S

% 80/-94 Klinker + % 6-20 Cüruf

TS 12139

PCÇ

Portland Cüruflu Çimento

 

 

TS 12141

PSFÇ

Portland Silis Dumanlı Çimento

CEM II/A-D

%90-94 Klinker + %6-10 Silis Dumanı

 

 

 

CEM II/A-P

%80-94 Klinker + % 6-20 Puzolan


Priz hızlandırıcı / su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkılar Kullanımda olan diğer tip katkılar TS EN 934-2 içermemektedir, fakat TS EN 206-1 a göre uygunluğun sağlanması şartıyla kullanılabilir.
Bu Katkı tipleri;

d) Antifrizler

Suyun donmasını zorlaştırır ve don neticesi çimentonun mukavemet kazanmasındaki aksamaya engel olurlar. Bu katkıların betondaki miktarı hava sıcaklığına göre ayarlanabilir.

e) Hava Sürükleyici Katkılar

Beton içinde çok küçük boyutlu ve eşit dağılan hava kabarcıkları oluşturarak betonun geçirimsizliğini ve dona karşı direncini ve işlenebilirliğini artırır.
- Korozyon önleyiciler
- Rötre engelleyiciler
- Su altı beton katkıları
- Prekast beton katkıları

Beton Katkılarının Özellikleri

Yüksek dayanımlı betonlar gibi özel betonların dışında maksimum dozaj TS EN 206 tarafından 5.2.6. maddesinde çimento kütlesine göre 50g/kg olarak sınırlandırılmıştır. 2g/kg’dan daha düşük dozajlarda kimyasal katkı suya karıştırılarak eklenmelidir. Beton katkılarının performansı TS EN 934-2 tarafından tek fonksiyonlu katkıların ana fonksiyonlarına ve çift etkili katkıların ana ve ikincil fonksiyonlarına göre kontrol edilir. Bu performans şartları Tablo 1 ‘de verilmiştir. Bu genel performans şartlarına ek olarak tüm kimyasal katkılara uygulanan genel şartlar bulunmaktadır. Bunlar; • priz süresine etkisi • basınç dayanımına etkisi • betonun hava içeriğine etkisi • suda çözünebilen klorür miktarı • Na2O eşdeğeri alkali miktarı Kimyasal katkıların performansı referans betona göre belirlenir. Deney karışımı (kimyasal katkılı) kontrol karışımıyla (katkısız) kıyaslanır . Klor ve alkali içerikleri de ölçülerek beyan edilir. Katkılar için deney prosedürleri TS EN 480 Kimyasal Katkılar – Beton , Harç ve Şerbet için - Deney Metodları serisinde belirlenmiştir. Betonda bulunabilecek maksimum klorür içeriği TS EN 206-1 ‘de belirlenmiştir ve kimyasal katkıların bu miktara katkısı hesaplanabilir. TS EN 934-2 maksimum klorür içeriğini %0.1 veya üreticinin beyanıyla sınırlandırmıştır. Maksimum alkali madde içeriği TS EN 934-2 ‘ye göre üretici tarafından her kimyasal katkı için beyan edilmelidir.


Kimyasal Katkı Tipi

Perfrmans Şartı

TS EN 934-2'deki Değeri

Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı katkılar

Eşit Kıvamda Su Azalması

Azalma ³%5

Yüksek oranda su azaltıcı/Süper akışkanlaştırıcı katkılar

 

Eşit Kıvamda Su Azalması

Azalma ³%12

Eşit su/çimento oranında kıvam artışı

çökme artışı ³120mm

Su tutucu katkı

Kusmada azalma

azalma ³%50

Su geçirimsizlik katkısı

Kapiler emmede azalma

Kütlece azalma ³%50

Hava sürükleyici katkı

Sertleşmiş betonda hava boşluğu özellikleri

Açıklık faktörü£0.200mm

Priz hızlanrıdıcı katkı

İlk priz süresinde azalma

Azalma ³%40 5°C’de

Sertleşmeyi hızlandırıcı katkı

 

1. gündeki basınç dayanımı

Artış ³%20 20°C’de

2. gündeki basınç dayanımı

Artış ³%30 5°C’de

Priz geciktirici katkı

İlk priz alma ve priz bitiş sürelerinde artış

priz alma artış ³90 dakika

 

 

priz bitiş artış £360 dakika

 

Priz geciktirici / su azaltıcı /akışkanlaştırıcı katkılar

 

Eşit kıvamda su azalması

azalma ³%5

İlk priz alma ve priz bitiş sürelerinde artış

priz alma artış ³90 dakika

 

priz alma artış ³90 dakika

 

Eşit kıvamda su azalması

Eşit su/çimento oranında kıvam artışı

azalma ³%12

çökme artışı ³120mm

priz alma artış ³90 dakika

Priz geciktirici/ yüksek oranda su azaltıcı/süper akışkanlaştırıcı katkılar

 

İlk priz alma ve priz bitiş sürelerinde artış

 

 

priz bitiş artış £360 dakika

 

Priz hızlandırıcı/ su azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkılar

Eşit kıvamda su azalması

azalma ³%5

İlk priz almasüresinde azalma

azalma ³30 dakika 20°C ‘de

 

 

ve ³%40 5 °C ‘de


Beton Katkılarının Tanımlanması

Tasarlanmış Beton Katkılar normal olarak tasarlanmış betonda kullanılacaktır. Beton üreticisi belirlenen beton özelliklerini sağlayacak en uygun katkıyı seçebilmesinde serbest bırakılmalıdır. Hazır betonda kullanılan katkının tipi irsaliye fişinde belirtilir. Tasarlanmış betonda katkılar aşağıdaki özellikleri iyileştirmek için sıkça kullanılmaktadır.
• basınç dayanımı
• kıvam
• yoğunluk
• dayanım gelişimi
• sertleşme geciktirilmesi
• su geçirimsizlik
• diğer özellikler( örneğin hızlandırılmış sertleşme , erken yüksek dayanım gelişimi) Tarif edilmiş beton; TS EN 934-2 Bölüm 3.1.3.’de “Tavsiye edilen miktarın kullanımı bu standarda uygunluğun tüm aralığı kapsayacağı anlamına gelmez. İstenen sonuca ulaşmak için gerekli miktarı bulmak amacıyla , şantiyede kullanılacak malzemelerle denemeler yapılmalıdır” önerilmektedir. Beton üreticisi belli bir beton karışımı için katkı Şartname hazırlayıcı aşağıdaki hususları gözönüne almalıdır;
• farklı üreticilerden aynı tipteki katkılar beklenen etkiyi farklı dozlarda sağlayabilirler
• Katkıların etkisi betonda kullanılan her bir çimento , mineral katkılar ve agregalara göre değişir Belirlenen dozaj belli tip ve markada tavsiye edilen dozaj aralığında olmalıdır. Bu bilgi katkı üreticisi tarafından sağlanır. Katkıların bir kombinasyonu kullanılacağında katkıların uyumu ve performansları kontrol edilmelidir.


KARIŞIM SUYU

 

Beton üretiminde kullanılan karışım suyunun iki önemli işlevi vardır:

1. Kuru haldeki çimento ve agregayı plastik, işlenebilir bir kütle haline getirmek.
2. Çimento ile kimyasal reaksiyon yaparak plastik kütlenin sertleşmesini sağlamak.


Kıvam m3'e giren su miktarına bağlıdır. Hatırlanacağı üzere beton mukavemeti, su/çimento oranına bağlıdır. İşte bu sebeple şantiyeye teslimi yapılan taze betona daha fazla kıvam kazandırmak amacıyla fazladan su katmak betonun mukavemetini yok eder. Genel olarak içilebilir nitelik taşıyan bütün sular betonda kullanıma uygundur. Ancak, betonda kullanılacak suyun içilebilir özellikte olması şart değildir. Birtakım ön deneyler yapılmak kaydıyla, içilemeyen sularla gayet kaliteli beton üretilebilinir. Bununla birlikte karışım suyu içinde bulunabilecek tuz, asit, yağ, şeker, lağım ve endüstriyel atıklar gibi bazı maddeler betonda istenmeyen etkiler yaratabilir. Karışım suyunun analizlerle belirlenmesi ve kalitesinin belli aralıklarla denetlenmesi şarttır. Betonun bünyesinde çimento ile reaksiyona girmeyen fazla suyun bıraktığı boşluklar yalnız dayanımı düşürmekle kalmamaktadır. Boşluklardan içeri giren zararlı unsurlar (klor, sülfat vb.) beton ve donatıya zarar vermekte ve betonun ömrünü kısaltmaktadır.


BETONA VERİLEBİLECEK EN BÜYÜK ZARAR, FAZLADAN SU KATILMASIDIR!

TS EN 206’ya göre karma suyu TS EN 1008 ‘e uygun olmalıdır. Standartta verilen Tablo 1’deki şartları sağlamalıdır.


ÖZELLİK

KABUL ŞARTI

Deterjanlar

Herhangi bir köpük iki dakika içerisinde kaybolmalı

Renk

Geri kazanılan suların dışında rengi açık sarıdan daha açık olmalı

Askıdaki katı madde miktarı

Geri kazanılan suların dışında 4ml’den az olmalı

Koku

Geri kazanılan sularda içinde çimento veya yüksek fırın cüruflu çimento olması halinde az bir miktar sülfür kokusu dışında koku bulunmamalıdır

 

Diğer sularda içilebilir sularda bulunannın dışında herhangi bir koku bulunmamalı, hidroklorik asit eklendiğinde hidrojen sülfür kokusu alınmamalıdır.

Asitler

pH³4 olmalıdır

Organik madde

NaOH eklendiğinde belirlenen renk sarıya dönük kahverengi veya daha açık olmalıdır


Kimyasal Özellikler

1 - Klorür içeriği

Klorür içeriği TS EN 206-1 Madde 5.2.7. seçilen değerleri geçmediğinin gösterilmesi halinde aşağıdaki değerleri geçebilir.


KARIŞIM SUYUNUN KULLANILACAĞI BETONUN CİNSİ

EN YÜKSEK KLORÜR İÇERİĞİ mg/lt

Öngermeli veya şerbet

500

İçerisinde donatı veya diğer metal bulunan

1000

İçerisinde donatı veya diğer metal bulunmayan beton

4500


2- Sülfatlar

2000mg/l’yi geçmemelidir

3 - Alkali

ASR’ye karşı önlem alınmadıkça 1500mg/l’yi geçmemelidir

4 - Zararlı Kirlenme

Öncelikle şekerler , fosfatlar , nitratlar , kurşun ve çinko için deneyler yapılabilir. Fakat bunların varlığında priz süresine etkisi ve miktarı belirlenmelidir.


MADDE

EN FAZLA MİKTAR (mg/lt)

Şekerler

100

Fosfat Pb2O5

100

Nitrat NO3

500

Kurşun Pb2

100

Çinko Zn2

100


Priz Süresine Etkisi

Saf su ile uygunluğu araştırılan su üzerinde yapılan karşılaştırmalı deneylerde elde edilen priz başlangıç süresi bir saatten daha az olmamalı ve en fazla %25 sapma göstermelidir. Priz bitiş süresi 12 saatten daha uzun olmamalı ve en fazla %25 sapma göstermelidir. 7 günlük basınç dayanımından %90 ‘dan da düşük olmamalıdır.


Geri Dönüşüm Suyu

Geri dönüşüm Suyunun Kaynakları:
• Geri dönen betondaki su
• Transmikser, pan mikser , pompa ve ajitatörlerin yıkanmasından açığa çıkan su
• Sertleşmiş betonun su basıncıyla işlenmesinden açığa çıkan su
• Beton üretimi sırasında doğan atık su


Geri Kazanılan Sular Hakkında Dikkat Edilecek Hususlar:
• Çimento hidratasyonu izlenmelidir.
• Yoğunluk (taze su eklenmesiyle) azaltılmalıdır
• Kirlenmeye karşı önlem alınmalıdır
• Yağlar (tuzakla) tutulmalıdır
• Asit, deterjan ve tuzlardan uzak tutulmalıdır.
• Asılı maddeler (0.2mm altı) sıklıkla karıştırılmalıdır
• İnce madde miktarı
• Klorür miktarı
Geri dönüşüm sularıda kimyasal içerik olarak yukarıda verilen sınırları sağlamalıdır. Suyun kimyasal analizi ilk ay içinde her hafta daha sonra her altı ayda bir yapılmalıdır Gerçek Su miktarı


Geri Dönüşüm Suyu Kullanımında Dizayn
• Geri dönüştürülmüş sudan gelen ilave agrega toplam agreganın %1 ini geçemez
• Betonla ilgili özel durumlar olduğunda (öngermeli , hava sürüklemeli...) etkileri göz önüne alınmalıdır
• Geri dönüşüm suyunun miktarı mümkün olduğunca gün içi beton üretimine eşit dağıtılmalıdır
• Suyun yoğunluğu ya otomatik olarak yada gün içinde yoğunluğun en fazla olacağı zamanda ölçülmelidir.Geri Dönüşüm Suyundaki İnce Malzemelerin Gerçek Su İhtiyacının Hesaplanması:


• İnce Malzemelerin Beton Hesabına Katılması
• 1.01 kg/l' nin altında yoğunluğu olan suyun yok varsayalabilir düzeyde asılı madde taşıdığı varsayılır.Daha fazlaysa beton dizaynında hesaba katılmalıdır. İnce maddelerin su ihtiyacı ve işlenebilirliğe etkileri değişkendir
• İnce maddelerin su ihtiyaçları çimentoya yakındır.
• Doğru beton bileşimi için ön deneylerle gerçek su ihtiyacı belirlenmelidir.HAZIR BETON

Hazır Beton tesislerimizde TS EN 206 - 1 ve TS EN 206-1Sin uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart TS 13515 standardına uygun olarak istenilen sınıf ve kıvamda her cins beton üretilmektedir.

BETON KATEGORİLERİ

SINIFI

KIVAMI(Çökme Sınıfı)

C8

S1-4

C12

S1-4

C16/20

S1-4

C20/25

S1-4

C25/30

S1-4

STANDART BETONLAR

C30/37

S1-5

C35/45

S1-5

C40/50

S1-5

C45/55

S1-5

C50/60

S1-5

C55/67

S1-5

C60/75

S1-5

YÜKSEK MUKAVEMETLİ BETONLAR

C70/85

S1-5

C80/95

S1-5

C90/105

S1-5

C100/115

S1-5

LC14

S1-4

LC16

S1-4

HAFİF BETONLAR

LC18

S1-4

LC20

S1-4

LC25

S1-4

AĞIR BETONLAR

HC25

S1-4

HC30

S1-4

ŞAP 200

S1-4

ŞAP 250

S1-4

ŞAP 300

S1-4

ŞAP BETONLARI

ŞAP 350

S1-4

ŞAP 400

S1-4

ŞAP 450

S1-4

ŞAP 500

S1-4

SHOTCRETE BETONLARI

SHT 300

S1-4

SHT 350

S1-4

SHT 400

S1-4

SHT 450

S1-4

SHT 500

S1-4

SIVALAR

HZ. YAŞ SIVA

Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli, birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.